Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Pozice Jméno
starosta Miroslav Troup
místostarosta Martin Chadt
Šárka Jackov Bartošová
Josef Kobylka
Saša Sklenář


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.