Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Období


Členové zastupitelstva

Volební období: 31.10.2022 - 01.10.2026
Složení platné v období: 31.10.2022 - 01.10.2026

Pozice: starosta
Jméno: Miroslav Troup

Pozice: místostarosta
Jméno: Josef Kobylka

Jméno: Martin Chadt

Jméno: Šárka Jackov Bartošová

Jméno: Saša Sklenář


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.