Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Období


Členové zastupitelstva

Volební období: 00.00.0000 - dosud
Složení platné v období: 00.00.0000 - dosud

Pozice: starosta
Jméno: Miroslav Troup

Pozice: místostarosta
Jméno: Martin Chadt

Jméno: Šárka Jackov Bartošová

Jméno: Josef Kobylka

Jméno: Saša Sklenář


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.