vydání změny č.3
návrh zadání změny č.3
Územní plán kraje
vyhláška změny č. 2 a přílohy