Obec Borovnice

Usnesení ZO

Zápisy OZ 2018

Jednání OZ jsou veřejná a jsou naplánována v roce 2018 na 1. čtvrtek v měsíci od 19,00 hodin. V případě potřeby je možný termín změnit.

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 1/2018 konaného dne 18.1.2018

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

  1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
  2. Dopis od p. Kvačkové
  3. Setkání Borovnic
  4. Pronájem části obecní budovy
  5. Různé

 

K bodu 2:

 P. Kvačková napsala prostřednictvím JUDr. Jaroslava Ortmana výhradu ohledně stavebních oprav kaple. Bylo jí dopisem odpovězeno. Dále byla vyzvána k zabezpečení bývalé zemědělské váhy v jejím majetku.

 

K bodu 3:

Setkání občanů Borovnic se uskuteční dne 23.6. 2018 v Borovnici u Trutnova. Kdo bude mít z řad našich občanů zájem se této akce zúčastnit se přihlásí u p. Jackov Bartošové na    tel 725 921 519. Termín je do půlky března, tak abychom byli schopni nahlásit počet zájemců o setkání. Bude vybírána záloha na autobus v částce 200,- Kč, která bude v případě účasti vrácena.

 

K bodu 4:

OZ odsouhlasilo pronájem dvou místností v obecní budově současným uživatelům.

 

K bodu 5:

Obec se odvolala proti navržené změně v blízkosti ochranného pásma vodního zdroje mezi Borovnicí a Nedabylí. Návrh změny byl zveřejněn.

 

 

Zapsal : Troup

 

 

………………..             …………………..


Dnes je: 19.02.2018

Svátek slaví: Patrik

Aktuality

Zápisy OZ 2018
více
Rok 2018
více
Dopravní obslužnost IDS Jihočeského kraje
více
Rok 2017
více
Zápisy OZ 2017
více
Rok 2016
více
Zápisy OZ 2016
více
Rok 2015
více
Zápisy OZ 2015
více
Rok 2014
více
Zápisy OZ 2014
více
Rok 2013
více
Zápisy OZ 2013
více
vydání změny č.3
více
Rok 2012
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí(89%)
89%
Nelíbí
odpověď Nelíbí(11%)
11%